Flickor gifta

Fabulous and unique gift shop- Flicker Gifts & Inspirations in Hamburg. Right on Main Street in the Village. We welcome you to share our Light. High quality Flickr gifts and merchandise. Inspired designs on t-shirts, posters, stickers, home decor, and more by independent artists and designers from around the world. All orders are custom made and most ship worldwide within 24 hours. Antalet flickor som blir bortgifta världen över väntas öka med en halv miljon i år, alltså ytterligare nästan 1 400 varje dag, till följd av pandemin. Det skriver Rädda Barnen i en rapport. Looking for the ideal Flicker Gifts? Come check out our giant selection of T-Shirts, Mugs, Tote Bags, Stickers and More. CafePress brings your passions to life with the perfect item for every occasion. Free Returns 100% Satisfaction Guarantee Fast Shipping Unique & Inspiring Gift Shop Eden Candleworks Candles Trending & Gemstone Jewelry Natural Gems & Minerals ~Inspirational Gifts~ Shop for the perfect flickr gift from our wide selection of designs, or create your own personalized gifts. Shop for the perfect flicker gift from our wide selection of designs, or create your own personalized gifts.

Debattartikel om historieundervisning om Sveriges förtryck av minoriteter

2020.06.06 23:32 SylianRiksdagen Debattartikel om historieundervisning om Sveriges förtryck av minoriteter

I Sveriges skola lär vi oss mycket om hur andra länder har förtryckt nationella minoriteter, och vi ser med förskräckelse på detta. Vad vi däremot inte lär oss mycket om är Sveriges förtryckt av olika grupper i Sverige. Vi i APND menar att det är på tiden att Sveriges grundskola lär ut mer om olika gruppers historia och hur de har blivit förtryckta av svenska staten. Det är viktigt att lära oss av historiens gång för att ta itu med moderna problem. Som en första reform vill vi lägga särskilt fokus på samernas, smålänningarnas, och skåningarnas historia.
  Visste ni att Sverige har en historia av förtryck mot samer? Under 1600-talet tvångskristnades samerna, de fick inte längre ha sin egen religion utan tvångskonverterades till kristendomen. De som inte lydde blev straffade med böter, fängelse, ibland döden. Deras heliga platser skändades. Under 1800-talet nådde diskrimineringen och förtrycket av samer nya nivåer: Enligt statens sätt att se på det var nomader underlägsna jordbrukare, och jordbrukare fick alltid förtur på marken. Dessutom började det spridas rasbiologiska tankar, och samerna såg som en ”underlägsen” ras; de ansågs inte vara ”civiliserade”. Nomadiska barn fick inte gå i samma skolor som icke-samer, utan tvingades gå i särskilda nomadskolor. De som inte ville gå i dessa nomadskolor blev dittvingade av polisen, vilket ledde till protester. Dessa nomadskolor blev inte frivilliga förrän 1962. Under tidigt 1900-tal levde många samer i fattigdom, och även om staten gav stora bidrag till delar av Norrland så fick samerna i stort sett inget av detta stöd. Det är viktigt att vi lär oss av historiens gång och inser hur samerna har varit förtryckta, och hur det fortfarande finns vissa problem i hur staten förhåller sig till samefrågan. Vi måste lära oss om samerna historia i grundskolan!
  Visste ni att Sverige har en historia av förtryck mot smålänningar? Gustav Vasa skapade ett hårt förtryck mot flera regioner, bland annat Småland, vilket väckte starkt motstånd. År 1542 ledde Nils Dacke ett bondeuppror, Dackefejden, mot Gustav Vasas tyranniska regim. De kämpade tappert och hade numerärt överläge men den kungliga armén hade bättre vapen, så regimen krossade upproret. Den svenska staten valde att kollektiv bestraffa Småland, varje socken fick dryga böter som gjorde att Småland hamnade i en extremt svår situation. Sverige kunde repa sig relativt snabbt, för Småland tog det decennier innan de var tillbaka på fötterna igen. Det är viktigt att vi lär oss om hur svenska staten förtryckte smålänningarna och hur tappra smålänningarna ändå var som vågade protestera mot en övermakt. Vi måste lära oss om smålänningarnas historia i grundskolan!
  Visste ni att Sverige har en historia av förtryck mot skåningar? Skånes övergång från att betraktas som danskt till att betraktas som svenskt var långt ifrån oproblematisk. På många sätt behandlades skåningarna illa av den svenska staten, skåningarna tvingades exempelvis att prata ”ren svenska”, på många sätt genom väldigt hårda och påfrestande metoder. Ibland beskrivs svenska statens metoder som ”brutal etnisk rensning”, som när svenska staten tvångsförflyttade skånska pojkar till Baltikum, och där svenskar flyttades in till Skåne och uppmuntrades att gifta sig med skånska flickor och överta gårdarna. Svenska statens metoder har kommit att beskrivas som ”psykologisk krigföring”, och mycket av skåningarnas kultur förbjöds. Motståndsrörelse mot det svenska förtrycket skedde även i närliggande områden, som Halland, Bohuslän, Jämtland, och Härjedalen. Vi måste lära oss om skåningarnas historia i grundskolan!
  Vi i Arbetarepartiet Nils Dacke vill att hela Sverige ska leva, och vi menar att varje region ska ha större rätt till mer självstyre. Det är viktigt att vi fortfarande samarbetar mellan regioner, baserat på ömsesidig hjälp, men i dagsläget styrs alltför mycket av Stockholm, av staten. Det är viktigt att vi lär oss om de förtrycka folken i Sverige och regionernas historia. Vi vill därför att grundskolan lär ut om dessa gruppers historia. Vi måste lära oss om samernas, smålänningarnas, och skåningarnas historia i grundskolan!
submitted by SylianRiksdagen to ModellMedia [link] [comments]


2018.06.17 21:25 nyhetsbubbla Katerina Janouch konstaterar att sked-i-trosan-tricket inte fungerar då det inte ger utslag i metalldetektorn under test på Arlanda, ska enligt Göteborgs stad rädda flickor som är på väg att giftas bort mot sin vilja, Janouch ifrågasätter även om de hijabklädda säkerhetsvakterna

Katerina Janouch konstaterar att sked-i-trosan-tricket inte fungerar då det inte ger utslag i metalldetektorn under test på Arlanda, ska enligt Göteborgs stad rädda flickor som är på väg att giftas bort mot sin vilja, Janouch ifrågasätter även om de hijabklädda säkerhetsvakterna submitted by nyhetsbubbla to bubbla [link] [comments]


2018.03.28 15:28 aktiv2 Gulan Avci om barnäktenskap.

Gulan Avci March 24 at 7:03pm ·
Detta är ett långt inlägg men för den som är intresserad av sanningen och turerna kring arbetet med att täppa till alla undantag som finns i lagen mot barnäktenskap får gärna läsa hela mitt inlägg.
Varför denna redogörelse? Därför att sossarna dragit igång sitt tungartilleri från Sveavägen 68 och Rosenbad för att förvanska sanningen och smutskasta Liberalerna och mig på sociala medier.
 1. 2015 har vi den största invandringen till Sverige i modern tid. Drygt 163000 asylsökande kommer hit. Över 35000 är ensamkommande barn och unga, varav drygt 23000 är tonårskillar från Afghanistan. Vårt mottagarsystem utsätts för enorm press. Många kommuner och socialtjänster har stora utmaningar att placera så många nyanlända minderåriga på ett rättssäkert sätt. Det larmas bland annat om att flickor som kommer hit som gifta placeras med äldre män.
 2. Den 22 december 2015 uppdrar kvalitetschefen på Migrationsverket åt enheten för metod och analys att utreda förekomsten av handläggningen av barn som uppges vara gifta.
 3. På morgonen den 18 januari 2016 avslöjar Sveriges Radios Ekot att asylsökande minderåriga barn, framförallt flickor, av svenska myndigheter registreras som gifta vid ankomst och placeras i samma bostad med betydligt äldre män. Spekulationerna visar sig alltså vara sant.
 4. Samma dag klockan 11, kallar Jan Björklund och jag till presskonferens i riksdagen och presenterar fem konkreta förslag för att stärka skyddet för de utsatta barnen. I korthet går de ut på följande:
 5. Haverikommission om barnäktenskap.
 6. Asylsökande barn aldrig får placeras med den som uppges vara maken.
 7. Migrationsverket och socialtjänsten ska göra en noggrann skyddsbedömning av alla ensamkommande barn som placeras hos anhöriga.
 8. Ensamkommande ska få kunskap om sina rättigheter redan från första dagen.
 9. De sista luckorna i förbuden mot barnäktenskap ska täppas till.
 10. Migrationsverket presenterar den 29 mars 2016 sin internrapport som visar att 132 barn, 129 flickor och 3 pojkar sedan augusti 2015 kommit till Sverige som gifta. Migrationsverket säger samtidigt att det sannolikt finns betydligt fler fall än det man hittat i det granskade materialet.
 11. Liberalerna pressar regeringen i riksdagen att agera för att täppa till undantagen i lagen mot barnäktenskap. Det är knäpptyst från regeringens sida. Det enda justitieministern får ur sig är att de ska se över lagen.
 12. Den 2 februari 2017 får vi liberaler nog av regeringens passivitet och Jan Björklund föreslår att riksdagens civilutskott ska köra över justitieminister Morgan Johansson och ta fram ett eget lagförslag eftersom regeringen inte får änden ur vagnen, samtidigt som fler barn får sina mänskliga rättigheter kränkta.
 13. Jan Björklunds besked får justitieminister Morgan Johansson att agera. Samma dag bjuder han in alla partier utom Sverigedemokraterna till samtal.
 14. Den 16 februari 2017 meddelar regeringen att de tillsätter en utredning med syfte att föreslå förslag så utländska barnäktenskap inte ska erkännas i Sverige.
 15. Den 8 mars 2017 presenteras hela direktivet. Även förslag på lagskärpningar som rör hedersbrott beställs jämte tvångs- och barnäktenskap. Utredaren ska både ha en politisk parlamentarisk arbetsgrupp och en tjänstemannagrupp under arbetets gång. Liberalerna utser Robert Hannah att representera oss. Arbetet påbörjas.
 16. Den 5 december 2017 presenterar regeringens utredare sitt förslag om barnäktenskap. Hon föreslår ändringar så det blir svårare att erkänna barnäktenskap i Sverige men något totalförbud blir det inte, med hänvisning till den fria rörligheten för EU medborgare. Hon menar även att ett totalförbud skulle strida mot EU-rätten.
 17. Liberalernas Robert Hannah och övriga alliansens representanter i den parlamentariska gruppen klargör till utredaren när utkastet till förlag presenteras, att de inte kommer acceptera något annat än ett totalförbud. De rödgrönas representanter säger ingenting.
 18. Liberalerna har en kommittémotion om ett totalförbud. Även övriga allianspartier samt SD har sina egna motioner med samma andemening som behandlas i civilutskottet. Det leder till att en majoritet ställer sig bakom kravet om totalförbud mot barnäktenskap. Sossarnas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets ledamöter reserverar sig i utskottet.
 19. I kammardebatten onsdagen den 21 mars 2018 debatteras betänkandet från civilutskottet. Hillevi Larsson från socialdemokraterna försvarar utredningsförslaget om att undantaget ska kvarstå. Miljöpartiet bemödar sig inte ens dyka upp för att debattera denna så viktiga fråga. Vänsterpartiet pratade om allt annat än sakfrågan.
 20. Debatten är slut och det blir votering. Sossarna, Miljöpartiet och vänstern röstar för ett undantag. I voteringen röstar en majoritet för ett totalförbud och regeringen körs över.
Här står vi nu och sossarna driver ett fullskaligt krig och försöker ändra historiebeskrivningen. Den här regeringen har haft drygt tre år på sig att agera för att skydda hjälplösa och utsatta barn som flytt till Sverige i tron att de skulle få leva fria liv. Men de har gång på gång blivit svikna.
Den här frågan handlar inte bara om att täppa till undantag. Den handlar i lika stor utsträckning om ett barnperspektiv. Om barn som far illa men inte skyddas av myndigheter eller politiker som hellre skyddar medeltida kulturer än ställer sig på barnens sida.
Inte ens förra höstens stora debatt om metoo, sexuella övergrepp och sexsism bidrog till vidgade perspektiv och förmådde regeringen att tala klarspråk om hur vissa barn (flickor med utländsk bakgrund) exploateras. Det är verkligen tragiskt att detta utspelas i en av världens mest jämställda länder.
Nu menar sossarna att ett skarpt lagförslag ska presenteras senare i vår. Samtidigt som de hänvisar till den ventil utredaren pekar på ska finnas kvar.
I onsdags hade de chansen att för en gångs skull visa att de menar allvar med sin feminism. Vad de gör nu är faktiskt oanständigt. Processen jag beskrivit ovan är inte tagen ur luften. Vem som helst som lägger tid på att skaffa sig information kring den här processen kommer snabbt inse hur illa regeringen hanterat frågan.
Holland är det land i EU som gått före och infört ett totalförbud mot barnäktenskap. Då talar vi om en regering som inte gjort feminism till ett honnörsord i sin regeringspolitik, utan agerat utifrån ett tydligt barnperspektiv.
I min värld skulle Sverige varit det land som stått längst fram på barrikaderna och tagit ställning för ett totalförbud och gått före i EU och visat på att vi är ett progressivt land som tar mänskliga rättigheter och jämställdhet på allvar.
Men nu får vi istället vänta och se hur propositionen som regeringen planerar lägga i vår kommer att se ut. Men glöm inte var ni läste detta inlägg om regeringen går på utredarens slutsater att en ventil bör kvarstå.
Till slut. Det här är någonting som vi liberaler hade kunnat göra något åt när vi hade regeringsmakten. Men som jag inledde med så synliggjorde den stora flyktingvågen de uppenbara brister som finns i befintlig lag, som vi drev på under Alliansregeringen och som sen trädde i kraft den 1 juli 2014. För oss liberaler har det alltid varit en självklarhet att agera när vi ser att barn inte bedöms, betraktas och behandlas på lika villkor. Då är det en självklarhet för oss att inte bara prata utan arbeta för att alla barn ska ha samma rättigheter.
Tack för att du orkade läsa hela vägen. Trevlig kväll. Gulan
submitted by aktiv2 to svenskpolitik [link] [comments]


2018.01.03 19:15 nyhetsbubbla Turkiets största oppositionsparti begär parlamentarisk utredning sedan högsta statliga religiösa direktoratet deklarerat att pojkar enligt islam blir vuxna vid tolv års ålder och flickor vid nio samt att vuxna människor får gifta sig, direktoratet förnekar att man vill ändra Turkiets

Turkiets största oppositionsparti begär parlamentarisk utredning sedan högsta statliga religiösa direktoratet deklarerat att pojkar enligt islam blir vuxna vid tolv års ålder och flickor vid nio samt att vuxna människor får gifta sig, direktoratet förnekar att man vill ändra Turkiets submitted by nyhetsbubbla to bubbla [link] [comments]


2017.06.30 02:53 nyhetsbubbla 74 kommuner har ansvar för minst 3 ensamkommande flickor mellan 13 - 17 år, totalt 903 varav 53 har barn och 41 är gifta, föräldraledighet uppges ofta som skäl när de uteblir från skolan

74 kommuner har ansvar för minst 3 ensamkommande flickor mellan 13 - 17 år, totalt 903 varav 53 har barn och 41 är gifta, föräldraledighet uppges ofta som skäl när de uteblir från skolan submitted by nyhetsbubbla to bubbla [link] [comments]


2016.11.29 14:17 udda_boktips Flickor som man ej bör gifta sig med och tips för den moderna kvinnan

Flickor som man ej bör gifta sig med och tips för den moderna kvinnan submitted by udda_boktips to sweden [link] [comments]


2016.09.18 21:39 Tszemix Ni skåningar, ser ni er själva som danskar eller svenskar?

Ursäkta om rubriken låter som ett dåligt skämt. Jag själv som är mycket intresserad av historia har av någon anledning inte tagit hänsyn till Danmarks och Skånes historia. Nyligen fick jag veta att skåningar under tiden då Skåne tillhörde Danmark inte var svenskar, utan danskar som talade Danska och hade liknande sedvanor. I mitten av 1600-talet då Sverige erövrade Skåne blev skåningar utsatta av tvångsassimilering. Svenska män uppmanades att gifta sig med skånska flickor för att påskynda assimileringen. Skåningar utsattes för tortyr och meningsmotståndare blev avrättade genom väldigt brutala metoder.
I dagens Sverige ser man knappt någon skillnad mellan skåningar och svenskar (förutom dialekten). Vi får heller aldrig lära oss om detta i skolan, vilket förmodligen tyder på svenskarnas förnekelse av deras brutala sätt att försvenska skåningarna.
Jag hoppas att jag inte har förolämpat någon här. För annars ber jag så hemskt mycket om ursäkt.
Källor:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sk%C3%A5nes_historia
https://www.youtube.com/watch?v=wox0IGEuP2Y
submitted by Tszemix to sweden [link] [comments]


Könsstympning av flickor och kvinnor - en informationsfilm för föräldrar och vårdnadshavare FREE GIFTS Second Life : Hunt + Fashion + Skybox Siw Malmkvist - Flickor bak i bilen YouTube FREE GIFTS Events Second Life GENUS is CLOSED Again Flickor som förändrar världen Secondlife: 300L$ GIFT CARD FOR 1L$ ONLY?!?!?! AND MORE GIFTS AND EVENTS! 55 FREE GIFTS 🆓 Scandalize Outlet 💖 Vestidos para chicas ...

Flicker Gifts on Zazzle

 1. Könsstympning av flickor och kvinnor - en informationsfilm för föräldrar och vårdnadshavare
 2. FREE GIFTS Second Life : Hunt + Fashion + Skybox
 3. Siw Malmkvist - Flickor bak i bilen
 4. YouTube
 5. FREE GIFTS Events Second Life GENUS is CLOSED Again
 6. Flickor som förändrar världen
 7. Secondlife: 300L$ GIFT CARD FOR 1L$ ONLY?!?!?! AND MORE GIFTS AND EVENTS!
 8. 55 FREE GIFTS 🆓 Scandalize Outlet 💖 Vestidos para chicas ...
 9. FREE GIFTS para chicas Second Life

Siw Malmkvist var gift 1963–1969 med den finländske musikern Lasse Mårtenson. Tillsammans har de en dotter. Malmkvist är sedan 1971 sambo med skådespelaren Fredrik Ohlsson. 🆓 FREE GIFTS 🆓 Cabeza Gratis para chica Genus Strong 🥰 Second Life - Duration: 21:21. Angel King 1,961 views. 21:21. Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. In this video I will be showing you new released gifts from stores and events that I visited! I hope you like it and try to visit them! FLICKR: https://www.f... Könsstympning av flickor och kvinnor - en informationsfilm för föräldrar och vårdnadshavare ... Gift mot sin vilja - En informationsfilm för barn och unga - Duration: 12:54. I Indien har The Hunger Project sedan 2015 arbetat med olika stödprogram där flickor får mötas för att diskutera frågor som rör flickor. Det kan handla om allt från mens, puberteten och ... 🆓 FREE GIFTS 🆓 para chicos MAN CAVE EVENT ⚡ Second Life - Duration: 31:52. Angel King 1,025 views. 31:52. 12 Year Old Boy Humiliates Simon Cowell - Duration: 5:37. Sad news :( GENUS is CLOSED again ♥ Let's wait for them to solve it / Free gifts from Fameshed, La vie en Pose, free hair, clothes and other things ^^ . Special Feature items from TMD/ Regalos ... Part II FREE GIFTS APRIL :D chicos vaya cosas que tenemos y otras para los amantes del deco ;) cositas curiosas y a ver que más sale! Landmarks: **Only till 26th 10 am** Free Hunt Gabriel (Free ...